BAM! Set Desinfectie Natriumhypochloriet 14% - 5 liter

prev next

Beschikbaarheid:      Op voorraad

€ 69,95

Beschikbaarheid: In voorraad

Aantal:
De Goedkoopste van Nederland!
Gratis verzending vanaf €50,- *
120 dagen retourrecht

BAM! Set Desinfectie Natriumhypochloriet 14% - 5 liter. Deze set bestaat uit een jerrycan van 5 liter, een spuitfles, een maatbeker en een tapkraantje.


Gebruiksaanwijzing
Desinfectie van harde oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair e.d.) in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. De te desinfecteren oppervlakken eerst gronding reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Verdeel de gebruiksoplossing over het te behandelen oppervlak met behulp van een spuitfles of met behulp van een emmer en een spons. Breng zoveel gebruiksoplossing aan dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Laat het behandelde oppervlak aan de lucht de drogen.


Dosering: 1% (Gebruik 10 ml op 1 liter water)

Details

P273 - voorkom lozing in het milieu
P280 - beschermende handschoenen, gelaatsbescherming, oogbescherming, beschermende kleding dragen.
P310+P330+P331 - NA INSLIKKEN de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
P310 - Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P303+P361+P353 - Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uitrekken- huis met water afspoelen/afdouchen

 

Het is verstandig vooraf een test op te zetten op een minder zichtbare plaats om te zien of het oppervlak niet aangetast of beschadigd. Geschikt desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken, apparatuur, bokszakken, stootkussens, sportvloeren, halters, fitnessapparatuur en leidingsystemen. Op basis van natriumhypochloriet

lettertype
Nee
Borduurkleur
Nee
Sku
SETBAM
Maat
Nee
Merk
Essimo
EAN
7438246731786
Materiaalsoort
Nee
Gewicht
Nee
Smaak
Nee